ÁLTALÁNOS CÉLÚ MODULOK

Általános célú modulok

MODULOK

A szerkezeti analízist általában idealizált, perfekt modellen hajtjuk végre. A valóságban azonban a szerkezet geometriája, az anyag és a teher pozíciója is imperfekt, azaz tökéletlen (pl. ferdeség, sajátfeszültségek, teherelhelyezésből származó külpontosság). Imperfekt modellen végrehajtott, geometriai és anyagi nemlinearitást figyelembe vevő analízis (GMNIA) segítségével végrehajtható a szerkezet, illetve szerkezeti részletek szilárdsági ellenőrzése és stabilitásvizsgálata. Ez az analízis módszer különösen hatékony eszköz lehet nehezen idealizálható, vagy más módokon nem vizsgálható összetett kialakítású szerkezeti részletek igazolása során.

Az AxisVM szoftver IMP modulja lehetőséget nyújt az imperfekciók figyelembevételére imperfekt geometria létrehozása révén, amelyet a felhasználó tetszés szerint a kihajlási alakok skálázásával és szuperponálásával állíthat elő. A tökéletlenségből származó másodrendű hatások imperfekt geometriával futtatott, geometriailag nemlineáris analízissel vehetők figyelembe.

Követelmények / ajánlások

  • kihajlási alakok alapján előállított imperfekciók figyelembevételéhez NL vagy PNL jelű konfiguráció szükséges (pl. NL1S, PNL3P)

SZABVÁNYOK

Az IMP modul szabványfüggetlen

JELLEMZŐK

  • kihajlási alakok skálázása és szuperpozíciója
  • oszlop, gerenda, fal és födém elemek alkalmazott vasalásának exportálása
  • oszlop, gerenda, fal és födém elemek statikai vázának importálása
  • változások automatikus felismerése és követése

RÉSZLETEK

HELYETTESÍTŐ IMPERFEKCIÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA

A kihajlás vizsgálat futtatása során kapott alakokból összeállítható a kívánt imperfekt alak, akár több teheresetből is. Az imperfekcióhoz megadható az elmozdulás komponens, valamint kihajlási alakonként a maximális elmozdulás. Az előállított imperfekt alakok hozzáadhatók a teherkombinációkhoz.

AZ IMPERFEKT MODELL GEOMETRIAILAG NEMLINEÁRIS VIZSGÁLATA

Az imperfekt geometriával futtatott, geometriailag nemlineáris számítással kapott igénybevételek a tökéletlenségből eredő másodrendű hatásokat is tartalmazzák. Elmozdulásvezérelt számítással a stabilitásvesztés módja is megvizsgálható. Képlékeny anyagmodell és imperfekció együttes alkalmazásával végeselemes szimuláció alapú tervezésre is lehetőség nyílik.

A méretezési szabványok csak a geometriai értelemben közel szabályos szerkezetek esetén adnak útmutatást a szélhatáshoz tartozó nyomástényezők felvételére (SWG modul). Bonyolultabb vagy összetettebb geometriájú szerkezetek tervezése során ezeket már nem lehet alapul venni, a nyomástényezőket a tervezőnek kell meghatároznia áramlástani szimuláció és/vagy szélcsatorna kísérlet alapján.

A CFD interfész modul ebben nyújt hathatós segítséget a tervezőnek: a külső programokban elvégzett áramlástani szimulációk szél terhelését importálja az AxisVM modell elemeire, mellyel a statikai méretezéshez szükséges, állandósult áramlásból származó nyomásértékek vehetőek fel a szerkezeten.

Az interfész működése általános, segítségével egyéb áramló közegek (pl.: folyadék) okozta nyomásértékek is definiálhatóak.

Követelmények / ajánlások

  • a szabvány által nem támogatott szerkezetek külső programban történő áramlástani szimulációs vizsgálatainak adaptációjához használható

SZABVÁNYOK

A CFD modul szabványfüggetlen

JELLEMZŐK

  • szabvány által nem tárgyalt, szabálytalan geometriájú, vagy egyedi terhelésű szerkezetek esetén javasolt a használata
  • csak állandósult (statikus) nyomásérték felvételére használható, dinamikus teher felvételére jelenleg nem
  • CFD szimulációkból származó nyomásértékeket interpolálja a szerkezet felületelemeinek valós kontúrján
  • az eljárásnak elegendő a mérések térbeli koordinátáinak és a hozzájuk tartozó nyomásértékeinek megadása, melyből a program definiálja a felületekre merőleges felületi teher értékeket

RÉSZLETEK

NYOMÁSÉRTÉKEK MEGHATÁROZÁSA

CFD (Computational Fluid Dynamics) vizsgálat, vagy szélcsatorna kísérlet segítségével meghatározhatóak a nyomásértékek a szerkezet felületén.

NYOMÁSÉRTÉKEK ÁTVÉTELE CFD INTERFÉSZ SEGÍTSÉGÉVEL

A CFD interfész a teher fülről érhető el, statikus tehereset esetén. A tehermező interpolációja után megjelennek a nyomásértékek az ábrán.

EREDMÉNY MEGJELENÍTÉS

A számítás végeztével a szélnyomás hatására keletkező deformációk, igénybevételek számos módon (szintvonal, szintfelület, diagram) megjeleníthetők.